Bendra informacija apie plazminį pjovimą

Plazminis pjovimas

Visi Plasmateknik AB gaminami aparatai yra su skysčiu aušinamais degikliais, išskyrus aparatus su įmontuotais kompresoriais (SPARCIN 9C). Gali pjauti įvairiomis dujomis ir jų mišiniais. Jei naudojate technines dujas, prie baliono prijunkite reduktorių su slėgio reguliatoriumi. Naudojant srauto reguliatorius gali kilti uždegimo problemų.

Čia aptarsime, kaip pasiekti optimalią pjūvio kokybę bei ilgą dylančių dalių tarnavimo laiką.

Kada naudoti technines dujas:

 • Mažaanglis plienas

Gera kokybė pjaunant mažaanglį plieną pasiekiama naudojant orą, kaip plazmą generuojančias dujas. Kai kuriais atvejais, kai reikalinga geresnė pjūvio kokybė, gali būti naudojamas grynas deguonis, kaip plazmą generuojančios dujos. Kai pjaunama su deguonimi, dalių tarnavimo laikas yra trumpesnis, negu pjaunant su oru.

Tam ,kad pasiekti priimtiną tarnavimo laiką, šiam tikslui yra sukurti specialūs elektrodai. Mažo galingumo pjovimui (< 40A), naudokite FineL elektrodus. Didesniam galingumui( >40A), naudokite Hi-Power deguonies elektrodus.

 • Nerūdyjantis plienas

Pjaunant daugumą nerūdijančio plieno tipų gaunamas geras rezultatas naudojant orą. Tačiau nupjautų briaunų suvirinamumą galima pagerinti naudojant technines dujas. Naudojant gryną azotą galima sumažinti chromo oksido kiekį ant nupjautų briaunų. Pjaunant azotu, galima naudoti kaip elektrodą dujoms, taip ir elektrodą orui.

Dar pagerinti pjūvio kokybę galite naudodami azoto ir 10% vandenilio mišinį (NH10). Bet, kadangi šiame mišinyje yra vandenilio, gali būti tendencija nuodegų susidarymui. Tai galima išeliminuoti arba sumažinti iki minimumo labai tiksliu pjovimo parametrų, tokių kaip greičio, atstumo, dujų srauto, tūtos dydžio, galingumo(srovės) nustatymu. Pjaunant su NH10, galima naudoti kaip elektrodą dujoms, taip ir elektrodą orui.

 • Aliuminis

Yra daug skirtingų aliuminio lydinių. Daugelį iš jų galima pjauti be nuodegų ir dideliu greičiu, naudojant orą, kaip plazmą generuojančias dujas. Tačiau pjūvio metu susidaręs aliuminio oksidas gali sumažinti suvirinamumą.

Norint sumažinti aliuminio oksido susidarymą, galima naudotii azoto ir 10% vandenilio mišinį (NH10). Pjaunant su NH10, galima naudoti kaip elektrodą dujoms, taip ir elektrodą orui. Dar didesniam aliuminio oksido sumažinimui galima naudoti argono ir 35% vandenilio mišinį (AH35).

Pjaunant su AH35 reikia naudoti elektrodą dujoms. Tam, kad išvengti dvigubo lanko, pjaunant su AH35, gali reikti naudoti tūtą su didesne skylute.

 • Varis/žalvaris

Varį ir žalvarį, priklausomai nuo lydinio tipo galima pjauti su oru, azotu arba azoto ir vandenilio mišiniu NH10. Pjaunant su oru naudokite elektrodą orui, pjaunant su azotu arba NH10, galima naudoti kaip elektrodą dujoms, taip ir elektrodą orui.

 • Titanas

Titaną geriausia pjauti su 70% helio ir argono mišiniu. Pjaunant šiuo mišiniu reikia naudoti elektrodą dujoms. Kai kuriuos titano lydinius geriau pjauti su oru arba deguonimi.

Skylės pramušimas

Skylės pramušimas nerekomenduojamas, kai metalo storis yra virš 15 mm (prie >80A) ir 12 mm (prie <80A). Uždegant budintį lanką tūta turi būti apsaugota nuo išlydyto metalo purslų laikant atitinkamu kampu ir atstumu nuo metalo. Skylės pramušimo atveju atstumas turi būti bent dvigubai didesnis, negu pjaunant. Skylės pramušimas labai priklauso nuo medžiagos.

Kaip pagerinti pjovimo kokybę:

Norint pasiekti geriausius galimus rezultatus, pirmiausia reikia užtikrinti ,kad plazminio pjovimo aparatas tinkamai pajungtas ir nustatytas. Pjovimo kokybė pirmiausia apibrėžiama kampo nuokrypa, nuodegų susidarymu ir briaunų paviršiumi.

Kampo nuokrypa

Kampo nuokrypa gali būti teigiama ir neigiama. Teigiama kampo nuokrypa (V-formos) atsiranda kaip medžiagos didesnis išėmimas iš viršutinės pjūvio dalies. Neigiama kampo nuokrypa atsiranda kaip medžiagos didesnis išėmimas iš apatinės pjūvio dalies. Problema dėl kampo nuokrypos gali būti jei pjūvis turi per didelę kampo nuokrypą arba nepastovią kampo nuokrypą, tai yra teigiamą vienoje pusėje ir neigiamą kitoje.

 • Per didelė kampo nuokrypa:

 • Neteisingas atstumas tarp tūtos ir darbinės detalės. Atiderinkite atstumą.

- Per didelis atstumas - teigiama kampo nuokrypa
- Per mažas atstumas - neigiama kampo nuokrypa

 • Susidėvėjusios ar sugadintos dalys. Patikrinkite ir pakeiskite, jei reikia.

 • Neteisinga pjovimo kryptis (kampas). Viena pusė turi didesnį nuokrypos kampą , nei kita. Patikrinkite kryptį ir pakeiskite, jei reikia.

 • Per didelis pjovimo greitis. Sumažinkite pjovimo greitį.

 • Nepastovi kampo nuokrypa:

 • Susidėvėjusios ar sugadintos dalys. Patikrinkite ir pakeiskite, jei reikia.

 • Degiklis yra pakreiptas darbinės detalės atžvilgiu. Patikrinkite degiklio padėtį ir nustatykite, jei reikia.

 • Darbinė detalė įmagnetinta. Dalys, kurios kilnojamos su elektros magnetiniais pakėlimo įrankiais, gali įsimagnetinti. Patikrinkite, kad su pjaunamomis detalėmis nebūtų dirbama su magnetiniais įrankiais.

Nuodegų susidarymas

Tam, kad nesusidarytų nuodegos, reikia, kad visi parametrai konkrečiam darbui būtų optimizuoti.

 • Nuodegų susidarymas dėl per mažo pjovimo greičio:

Šio tipo nuodegos yra ištęstos ir akytos. Jas lengva pašalinti. Sumažinti nuodegų susidarymą galima pakeliant pjovimo greitį.

 • Nuodegų susidarymas dėl per didelio pjovimo greičio:

Šio tipo nuodegos atrodo kaip išlydyto metalo lašai ir jas sunku pašalinti. Sumažinti nuodegų susidarymą galima sumažinant pjovimo greitį. Jei tai neišsprendžia problemos, gali pagelbėti atstumo tarp tūtos ir darbinės detalės sumažinimas.

 • Atsitiktinių (sporadiškų) nuodegų susidarymas:

 1. Susidėvėjusios ar sugadintos dalys. Patikrinkite ir pakeiskite, jei reikia.

 2. Tokio tipo nuodegos gali susidaryti , priklausomai nuo medžiagos. Vienoms medžiagoms gali susidaryti daugiau nuodegų negu kitoms.

 3. Darbinės detalės temperatūra. Pjaunant pradžioje nuodegų gali būti mažiau negu kai metalas yra įkaitęs

Briaunų paviršius:

Briaunų paviršius gali būti įgaubtas arba išgaubtas. Tiesaus pjūvio suradimui gali padėti tikslus pjovimo greičio ir atstumo nustatymas.

 • Įgaubtas briaunų paviršius:

Per daug mažas atstumas tarp tūtos ir darbinės detalės. Padidinkite atstumą.

 • Išgaubtas briaunų paviršius:

Per didelis atstumas tarp tūtos ir darbinės detalės, arba per didelė pjovimo srovė. Iš pradžių sumažinkite atstumą ir jei reikia sumažinkite srovę. Kai kurios dujų ir medžiagų kombinacijos gali duoti daugiau nei įprasta išgaubtus briaunų paviršius.

Dalių tarnavimo laiko optimizavimas

Patentuotos skysčiu aušinamų degiklių dalys užtikrina galimai ilgiausią dalių tarnavimo laiką ir pjovimo ekonomiją. Norint optimaliai išnaudoti degiklių dalių tarnavimo laiką, laikykitės šių instrukcijų.

Elektrodų tarnavimo laiko optimizavimas:

 • Skylės pramušimo atveju degiklis neturi būti per daug arti prie darbinės detalės.

 • Pradėkite pjauti iš krašto taip, kad plazminis lankas užsidegtų iki degiklis bus virš darbinės detalės. Pakartotiniu budinčio lanko uždegimo atveju trumpėja elektrodo tarnavimo laikas.

 • Elektrodų tarnavimo laiką galima pailginti planuojant dalių pjovimą iš eilės neužgesinant lanko, tuo pačiu sumažinant uždegimų skaičių.

 • Kai keičiamos plazmą generuojančios dujos, dujų sistema turi būti pripildyta

Elektrodų tarnavimo laiko optimizavimas:

 • Skylės pramušimo atveju degiklis neturi būti per daug arti prie darbinės detalės, atstumas turi būti bent dvigubai didesnis, negu pjaunant.

 • Pjaunant reikia išlaikyti pastovų atstumą neužtrumpinant tūtos ant darbinės detalės.

Šioje svetainėje naudojame slapukus jos funkcionalumo, vartotojo patirties gerinimo ir rinkodaros tikslais. Paspaudę „sutinku“ sutiksite su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite slapukų politikoje.