Suvirinimo elektrodų laikymas ir priežiūra

Suvirinimo elektrodų laikymas ir priežiūra

Suvirinimas elektrodais

Kodėl atsiranda įtrūkimai suvirinimo siūlėse? Dažniausiai visa to kaltininkas yra vandenilis, kuris suvirinimo siūlėse tampa vadinamų šaltųjų įtrūkių ir lėto irimo priežastis.

Pagrindiniai veiksniai, kurie daro įtaką šio tipo įtrūkių susidarymui, yra cheminė plieno sudėtis (anglies ekvivalento veiksnys CE), aušimo greitis ir vandenilio kiekis siūlės metale.

Iš kur atsiranda tas vandenilis?

  • Iš drėgmės elektrodo glaiste ar SAW fliuse;

  • Iš drėgmės atmosferoje ar apsauginėse dujose;

  • Iš drėgmės kondensato, rūdžių, tepalū, dažų ar gruntų suvirinimo siūlės vietoje.

Drėgmė skaidosi suvirinimo lanke, išskirdama vandenilį (H), kuris ištirpsta suvirinimo vonelėje. Auštant vandenilis išsiskiria difuzijos būdu, nes yra mažiau tirpus kietame suvirintame metale palyginus su skysta suvirinimo vonele. Vandenilis, kuris lieka siūlėse, gali sukelti įtrūkius. Įtrūkiai dažniausiai susiformuoja stambiagrūdžiame pagrindiniame metale terminio poveikio zonoje, tačiau labai didelio stiprumo suvirinamuose plienuose įtrūkiai gali atsirasti ir pačioje suvirinimo siūlėje.

Ką daryti, kad šie įtrūkimai suvirinimo siūlėse neatsirastų?

Drėgmės lygis kartu su vandenilio sukeliamų įtrūkių pavojumi gali būti minimizuotas, laikantis rekomenduojamų suvirinimo medžiagų laikymo ir priežiūros procedūrų.

Glaistytų elektrodų laikymas ir priežiūra

Glaistyti elektrodai visada glaiste turi tam tikrą kiekį drėgmės net po atkaitinimo jų gamybos metu. Ši drėgmė skyla lanke suvirinimo proceso metu ir išskiria vandenilį, sukeldama įtrūkių pavojų.

Drėgmė yra surišta su tam tikrų medžiagų elektrodo glaisto kristaline struktūra ir pakankamai aukštos temperatūros, kad būtų galima panaikinti šį ryšį. Bazinio glaisto elektrodai džiovinami aukštose temperatūrose, taip užtikrinant labai žemą drėgmės lygį, ir yra dažnai vadinami „žemo vandenilio lygio elektodais“.

Glaistyti elektrodai gali būti skirstomi į :

  1. Nelegiruotieji C-Mn, rutilinio arba rutilo-rūgštinio glaisto elektrodai, su kuriais gaunamas vandenilio kiekis H>15ml/100g prilydyto metalo.

  2. Nelegiruotieji C-Mn ir mažai legiruotieji, bazinio glaisto elektrodai, su kuriais gaunamas vandenilio kiekis H<10 ar <5ml/100g prilydyto metalo.

  3. Gausiai legiruoti austenitinio nerūdijančio plieno rutilinio arba bazinio glaisto elektrodai, kur vandenilio difuzija neatsiranda, nes vandenilis tirpus austenitinėse atomų stuktūrose net kambario temperatūroje.

Tik virinant 1 ir 2 tipo elektrodais gali kilti vandenilio sukeliamų įtrūkių pavojus. Aukštesnio stiprumo plienams (>355Mpa) rekomenduojama naudoti 2 tipo elektrodus. 3 tipo elektrodai yra džiovinami aukštoje temperatūroje tam, kad būtų minimizuota porų susidarymo rizika, kuri gali atsirasti taip pat dėl drėgmės glaiste.

Deja, elektrodų glaistas yra higroskopinis, t.y. gali pritraukti drėgmę iš supančios aplinkos. Tinkama glaisto kokybė gali sumažinti šį efektą, tačiau neįmanoma visiškai eliminuoti. Dėl šios priežasties, būtina užtikrinti, kad elektrodai negalėtų absorbuoti drėgmės (pasirenkant tinkamą pakuotę, tinkamai laikant ir prižiūrint), arba taip pat iš naujo atkaintinti prieš juos naudojant.

Elektrodų pakuočių tipai:

Elga nelegrituotieji ir mažai legiruotieji elektrodai yra tiekiami dvejose skirtingose pakuotėse, priklausomai nuo pagiedaujamo atsparumo drėgmei.

A. Kartoninė dėžė plastikinėje pakuotėje. Dažniausiai naudojamas pakavimo būdas 1 ir 2 tipo nelegiruotiesiems C-Mn elektrodams.

B. Hermetiškai užanspauduotos plieninės skardinės arba aliuminio laminuotos plastikinės folijos vakuminės pakuotės (DryPac).

Iš šių pakuočių tipų, tik B tipo pakuotėms Elga garantuoja mažą drėgmės kiekį prieš atidarant. Produktai, tiekiami A tipo pakuotėse, yra testuojami gamykloje, kad atitiktų mažos drėgmės standartus, bet negarantuojama, kad drėgmės nebus pasigauta gabenimo metu ar sandėliuojant pas vartotoją. A tipo elektrodų pakuočių elektrodai turi būti atkaitinti prieš naudojimą, jeigu yra reikalaujamas žemo vandenilio lygio prilydytas metalas.

Elektrodų laikymo ir priežiūros sąlygos

Laikymas

Paprastai drėgmės surinkimas priklauso nuo temperatūros ir aplinkos atmosferos drėgnumo, kuris gali būti apibrėžiamas kaip santykinis drėgnumas (RH) tam tikroje temperatūroje.

Kai sandėliuojama tokiomis sąlygomis, kurios neatitinka nurodytų žemiau, pamažu atsiranda drėgmės surinkimas:

  • 5-15°C <60% RH

  • 15-25°C <50% RH

  • >25°C <40% RH

Elektrodai A tipo pakuotėse turi būti laikomi nepažeistoje plastikinėje pakuotėje palaikant tokių sąlygų klimatą, kaip parodyta viršuje. Jeigu yra reikalavimas dėl mažo vandenilio kiekio prilydytame metale, A tipo pakuotės elektrodai turi būti atkaitinami prieš naudojimą pagal instrukcijas duomenų lape arba ant etiketės.

Elektrodai B tipo pakuotėse yra visiškai apsaugoti nuo drėgmės difuzijos ir nereikalauja papildomų sandėliavimo sąlygų. Elektrodų, paimtų iš naujai atplėštos šio tipo pakuotės, nereikia atkaitinti prieš naudojimą.

Norint išvengti kondensacijos, susidarančios ant elektrodų, kurie laikomi žemesnėje temperatūroje nei aplinkos temperatūra, reikia, kad būtų pasiekta aplinkos temperatūra prieš atidarant nepriklausomai nuo pakuotės tipo.

2 ir 3 tipo elektrodai gali būti kaitinami 105-150°C temperatūros krosnelėje tam, kad būtų išvengta drėgmės surinkimo. Svarbu, kad elektrodai nebūtų maišomi tarpusavyje su 1 tipo elektrodais toje pačioje krosnelėje, nes pastarieji gali pernešti drėgmę kitiems.

Pirežiūra dirbtuvėse

2 ir 3 tipo Elga elektrodai yra pagaminti laikantis MR gamybos koncepcijos (MR- anlg.Moisture Resistant- Drėgmei Atspari), kuri užtikrina žemą pirminį dregmės kiekio kartu su lėtu dregmės surinkimu lygį.

B tipo pakuotės elektrodams toliau pateikti laikymo laikai yra veiksmingi easant 26.7°C temperatūrai ir 80% santykiniam drėgnumui (RH). Jų laikantis bus garantuotas žemas vandenilio lygis prilydytame metale arba pakankamai mažas drėgmės kiekis glaiste (nerūdijančiuose elektroduose).

 

Pakavimo sąlygosMaksimalus laikymo laikas
Neatplėšta pakuotėNeribojamas
Atidaryta pakuotė, tačiau elektrodai yra neišimti iš pakuotės12h
Elektrodai, išimti iš pakuotės4h

2 tipo eleketrodams A tipo pakuotėje laikyti taikomos tokios rekomendacijos:

Darbo periodu laikykite elektrodus šildomuose nešiojamuose penaluose minimalioje 70°C temperatūroje. Po darbo periodo, laikykite likusius elektrodus šildomoje laikymo krosnelėje. Ši rekomendacija taip pat galioja B tipo elektrodams atplėštoje B tipo pakuotėje, jeigu elektrodai nėra sunaudojami per laikotarpius, nurodytus viršuje.

Atkaitinimas

Rutiliniai 1 tipo elektrodai, kurie turi pažeidimo žymių dėl drėgmės surinkimo galimybės (blogas lanko stabilumas, intenstyvūs tiškalai, blogas šlakų atsiskyrimas), gali būti 1h atkaitinti 90°C temperatūroje, tam kad būtų galima atstatyti suvirinimo charakteristikas.

Bazinio glaisto C-Mn ir mažai legiruotieji elektrodai (2tipo) paprastai yra atkaitinami maždaug 350°C temperatūroje 1-2h tam, kad būtų pasiektas atitinkamas vandenilio kiekis prilydytame metale 4-10ml/100g, kaip nurodyta duomenų lape. Pagrindinė taisyklė yra vadovautis kaitinimo instrukcijomis duomenų lape ar etiketėje. Atkaitinimą galima taikyti iki 5 kartų.

Tam, kad būtų pasiektas ypač žemas vandenilio lygis, t.y. 4ml/100g, kai kuriais atvejais elektrodus galima atkaitinti ir aukštesnėje temperatūroje nei 350°C. Tačiau tokiomis sąlygomis, reiktų pirmiau susisiekti su Elga detalesnėms instrukcijoms, nes gali kilti glaisto sugadinimo rizika. Paprastai tai sumažins maksimalų galimą kaitinimo ciklų skaičių.

Elektrodus atkaitinti galima specialiose elektrodų džiovinimo krosnelėse, o laikyti specialiuose penaluose.

Šioje svetainėje naudojame slapukus jos funkcionalumo, vartotojo patirties gerinimo ir rinkodaros tikslais. Paspaudę „sutinku“ sutiksite su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite slapukų politikoje.